Crosshaven Boys' National School

Scoil Naisiúnta Chros tSeáin

Frásaí na Seachtaine

Frásaí na Seachtaine- 19ú Márta

Gach Rang: Beannachtaí na Cásca ort.

Gurab amhlaidh duit.

Na Meán Ranganna : Bain taitneamh as an sos!

Na hArd Ranganna: Ná ithigí barraíocht uibheacha seacláide!

 

Frásaí na Seachtaine 12ú Márta

Gach Rang: Beannachtaí na Féile Pádraig ort.

Na Meán Ranganna:  Tá Lá Fhéile Pádraig ag teacht.

Na hArd Ranganna: Beidh laethanta saoire agam ón scoil.

 

Frásaí na Seachtaine 5ú Márta

Gach Rang: Tá leac oighir ar an mbóthar.

Na Méan Ranganna: Bí cúramach. Tá leac oighir ar an mbóthar.

Na hArd Ranganna: Bí cúramach. Tá leac oighir ar an mbóthar. Tóg do chuid ama!

 

 

29ú Lúnasa

This week we are focusing on the simple greeting of ‘Hello’.

Gach rang (All classes):Dia duit.           Dia’s Muire duit

Na Méanrannga (Middle Classes)

& Na h-Ardrannga (Senior Classes): Dia’s Muire duit is Pádraig.

5ú Meán Fómhair

This week we are focusing on different ways of saying ‘Goodbye’.

Gach Rang (All Classes):  Slán leat agus go raibh maith agat.

Na Méanranganna (Middle Classes) : Slán go fóill, tar ar ais arís.

Na h-Ardranganna (Senior Classes): Go n-éirí an bóthar leat.

12ú Meán Fómhair

This week we are focusing on different ways of asking ‘How are you?’ and the replies.

Gach rang (All Classes): Conas atá tú ? Tá mé go maith, go raibh maith agat.

Na Méanrannga (Middle Classes): Conas atá tú ? Tá mé ar fheabhas, buíochas le Dia.

Na h-Ardrannga (Senior Classes): Conas atá tú? Tá mé go diail, agus tú féin?

19ú Meán Fómhair

This week we are continuing to focus on asking, ‘How are you?’ and the replies.

Gach rang : Conas atá tú? Níl mé go math. Tá mé tinn.

Na hArdranganna : Conas atá tú? Tá mé cuíosach agus tú féin?

26ú Meán Fómhair

This week we are asking ‘What class you are in?

Gach Rang :Cén rang ina bhfuil tú?  Tá mé i rang a……..

3ú Deireadh Fómhair

This week we are asking ‘Who are you?’, ‘What is your name?’ and ‘Who is your teacher?’

Gach Rang : Cé tusa? Is mise……..

Na Meánranganna : Cad is ainm duit? ……… is ainm dom. Cén múinteoir atá agat?

10ú Deireadh Fómhair

This week we are saying ‘Excuse me’, asking for permission to come in, and apologising for interrupting!

Gach Rang : Gabh mo leithscéal!

Na Meánranganna : An bhfuil cead agam / againn teacht isteach ?

Na hÁrdranganna : Tá brón orm cur isteach.

17ú Deireadh Fómhair

This week we are asking ‘What do you want?’ and ‘How much?’

Gach Rang : Cad atá uait ? …… más é do thoil é.

Na Meánranganna : Cad atá ag teastáil uait ? Tá ……. ag teastáil uaim.

Na hÁrdranganna : Cé mhéid atá ar…….?

24ú Deireadh Fómhair

This week we are focusing on wishing ‘Happy Halowe’en’

Gach Rang : Oíche Shamhna shona duit.

Na Méanranganna: Oíche Shamhna shone daoibh.

Na hÁrdranganna: Gurab amhlaidh duit.