Crosshaven Boys' National School

Scoil Naisiúnta Chros tSeáin

Frásaí na Seachtaine

Meitheamh

04/06/2019 This week we are asking ‘Where do you live?’ and giving different replies.

Gach rang: Cá bhfuil tú i do chónaí? Tá mé i mo chónaí i gCorcaigh.

Na Meánranganna: Tá mé i mo chónaí i mBun an Tábhairne.

Na hArdranganna: Níl aon tinteán mar do thinteán féin.

 

10/06/2019 This week we are asking, ‘Are you hungry?’ and ‘Are you thirsty?’ and answering in different ways.

Gach rang: An bhfuil ocras ort? An bhfuil tart ort? Tá ocras orm. Níl tart orm.

Na Meánranganna: Tá ocras an domhain orm. Tá mé ag titim leis an ocras.

Na hArdranganna: Tá mé stiúgtha leis an ocras.

 

17/06/2019 This week we are saying ‘Enjoy the Summer holidays, goodbye and thanks’.

Gach rang: Bain taitneamh as na laethanta saoire. Slán agus go raibh maith agat.

Bealtaine

29/04/2019  This week we are asking, ‘Did you walk to school?’, and ‘How do you go to school?’

Gach rang: An bhfuil tú ag siúl ar scoil? Tá mé ag siúl ar scoil.

Na Meánranganna: An bhfuil tú ag siúl ar scoil? Níl mé ag siúl. Tá mé ag rothaíocht ar scoil.

Na hArdranganna: Conas a thagann tú ar scoil? An chuid is mó den am siúlaim, ach ó am go ham faighim síob.

 

06/05/2019 This week we are describing the weather.

Gach rang: Tá an ghrian ag taitneamh. Tá sé te.

Na Meánranganna: Tá an ghrian ag taitneamh go hard sa spéir. Lá breá brothallach atá ann.

Na hArdranganna: Tá an ghrian ag scoilteadh na gcloch.

 

13/05/2019 This week we are asking ‘Do you like reading?’ and replying that ‘I like to read’ and ‘My favourite book is…’

Gach rang: An maith leat a bheith ag leámh? Is maith liom a bheith ag léamh.

Na Meánranganna: Is breá liom a bheith ag léamh.

Na hArdranganna: Is aoibhinn liom úrscéalta suimiúla a léamh. Táim ag léamh …. faoi láthair.

 

20/05/2019 This week we are talking about going on our school tours.

Gach rang: Táimíd ag dul ar thuras scoile.

Na Meánranganna: Táimíd ag dul ar an mbus.

Na hArdranganna: Táim ag tnúth go mór leis.

 

27/05/2019 This week we are asking permission to go to the shop, the library and the office.

Gach rang: An bhfuil cead agam dul go dtí… an siopa, an leabharlann, an oifig?

Na Meánranganna & Na hArdranganna: Caithfidh mé dul go dtí…

Aibreán

01/04/2019 Our focus this week is on how to say, ‘I am cross’ or ‘I am angry’.

Gach rang: Tá fearg orm.

Na Meánranganna: Tá fearg an domhain orm. Tá mé ar dearg buile.

Na hArdranganna: Tá mé ar lasadh le fearg.

 

08/04/2019 This week we are wishing someone a ‘Happy Easter’.

Gach rang: Beannachtaí na Cásca ort.

Gurab amhlaidh duit.

Na Meánranganna: Bain taitneamh as an sos!

Na hArdranganna: Ná h-ithigí barraíocht uibheacha seacláide!

Márta

04/03/2019 This week we talking about Pancake Tuesday.

Gach rang: Is maith liom pancóga/Ní maith liom pancóga.

Na Meánranganna & Na hArdranganna: An maith leat anlann seacláide? Tá Máirt na bPancóg ag teacht. Ba mhaith liom siúcra agus sú liomóide ar mo phancóg.

 

 

11/03/2019 This week we are saying ‘Happy St.Patrick’s Day’

Gach rang: Beannachtaí na Féile Pádraig ort.

Na Meánranganna: Tá Lá Fhéile Pádraig ag teacht.

Na hArdranganna: Beidh laethanta saoire agam ón scoil

 

 

18/03/2019 This week we are saying ‘Come in’, ‘It’s a long time since I’ve seen you’.

Gach rang: Tar isteach. Tá fáilte romhat.

Na Meánranganna: Tar isteach anseo nóiméad. Tá fáilte romhat.

Na hArdranganna: Is fada an lá ó chonaic mé tú.

 

 

25/03/2019 This week we are practising different ways of saying, ‘I am tired’.

Gach rang: An bhfuil tuirse ort? Tá tuirse orm.

Na Meánranganna: Tá tuirse an domhain orm. Tá mé caite amach.

Na hArdranganna: Tá mé tuirseach traochta caite amach.

Feabhra

 

4/02/2019 – This week we are focusing on different ways of saying, ‘I am happy’.

Gach rang: Tá áthas orm.

Na Meánranganna: Tá áthas an domhain orm. Tá mé ar muin na muice.

Na hArdranganna: Tá mé thar barr.

 

 11/02/2019 – This week we are talking about snow and the cold.

Gach rang: Tá sé ag cur sneachta. Tá calóga sneachta ag titim.

Na Meánranganna: Tá mé préachta leis an bhfuacht.

Na hArdranganna: Tá brat bán sneachta ar an talamh.

 

 18/02/2019 – This week we are saying ‘I am sad’ in different ways.

Gach rang: Tá brón orm.

Na Meánranganna: Tá brón an domhain orm.

Na hArdranganna: Tá mé croíbhriste.

 

28/02/2019 – This week we are saying ‘Excuse me’ and ‘Can you say that again please?’

Gach rang: Gabh mo leithsceál.

Na Meánranganna: Gabh mo leithscéal, an féidir leat é sin a rá arís?

Na hArdranganna: Gabh mo leithscéal, an féidir leat é sin a rá arís, le do thoil?