Crosshaven Boys' National School

Scoil Naisiúnta Chros tSeáin

Frásaí na Seachtaine

Samhain

4-11-19 This week we are asking ‘What do you want?’ and ‘How much?’

Gach rang: Cad atá uait? …. Más é do thoil é.

Na Meánranganna: Cad atá ag teastáil uait? Tá ….ag teastáil uaim.

Na hArdranganna: Cé mhéid atá ar ….?

11-11-19 This week we are asking, ‘Who owns this?’ and ‘Do you know?’

Gach rang: Cé leis é seo? Is liomsa é. Ní liomsa é.

Na Meánranganna: Is le …. é.   An bhfuil fhios agat? Níl a fhios agam.

Na hArdranganna: Níl clú faoin spéir agam.

18-11-19 This week we are saying, ‘I don’t have…’ and ‘I forgot…’

Gach rang: Tóg amach …. Níl aon …. agam.

Na Meánranganna & na hArdranganna: Rinne mé dearmad ar mo …..

25-11-19 This week we are trying different ways of saying ‘I am cold’ and ‘It is cold’.

Gach rang: Tá mé fuar. Tá sé fuar.

Na Meánranganna: Tá sé nimhneach fuar.

Na hArdranganna: Tá mé préachta leis an bhfuacht.

Deireadh Fómhar

21-10-19 This week we are focusing on wishing ‘Happy Hallowe’en’

Gach rang: Oíche Shamhna shona duit.

Na Meánranganna: Oíche Shamhna shona daoibh.

Na hArdranganna: Gurab amhlaidh duit.